MILAN BOČKAY — tvorivé dielne 

Tvorivé dielne tematicky nadväzujú na výstavu Milana Bočkaya — Ruka majstra a iné obrazy.

Témy tvorivých dielní sú:

— maľba na zvlnené plátno
— maľba tematického prvku výstavy
— maľba voľnej témy - čas Vianoc