Poď do galérie

Rodinné programy Viac spolu a Piccolo sú síce nateraz pozastavené, avšak pripravili sme si pre vás pracovný list, ktorý si budete môcť vyplniť počas individuálnej návštevy galérie alebo dotvoriť v pohodlí domova.
Vyfarbite si malebnú scénu príjemného nedeľného odpočinku podľa diela Nedeľné odpoludnie pri Neapoli od Ferenca Balassa či Zátišie s bielou myškou od Neznámeho maliara podľa Ernesta Fridricha Kamaufa, preskúmajte koľko má galéria poschodí a zaznamenajte si, čo všetko ste SPOLU v galérii videli!  


Čaká na vás:
+ Stála expozícia umenia 16. – 20. storočia zo zbierky Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej
+ Stála expozícia Lajosa Kassáka
+ Aktuálna výstava: Jiří Surůvka– Artkiosk