Viac doma

 

Počas tvorivých dielní pre deti k výstave The Happy Girl. The Unhappy Girl. (Grafika britských ostrovov 18. a 19. storočia zo zbierky Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej) sme sa zaoberali tradíciou pitia anglického čaju o piatej. Vysvetlili sme si pravidlá etikety a vyskúšali ako takéto čajové popoludnie prebieha. Na základe prezentovaných grafík boli pre žiakov pripravené vyfarbovačky, ktoré nám slúžili ako obrus na túto špeciálnu príležitosť. Môžete si ich stiahnuť, vytlačiť a vyfarbiť podľa vlastnej fantázie, možno aj pri šálke dobrého čaju.

Vaše práce nám môžete poslať mailovú adresu pedagog@galerianz.sk