Namaľuj hudbu zhudobni maľbu 2

Experimentálne, hudobno-výchovné tvorivé dielne sú určené pre školopovinné deti a ľudí zo sociálnzch zariadení, pre osoby so zdravotným postihnutím a pre inak znevýhodnené skupiny. Termíny:

19. - 21. november

9. - 11. december

Vstup voľný.

Pre skupiny je potrebné vopred sa prihlásiť.