Punktum

prednášky / diskusie o umení / tvorivé dielne pre stredoškolákov

 

27.9. – ČIARA skúmanie čiary, linky, jedného zo základných prostriedkov kresby, maľby a grafiky. Hľadanie čiary v minulosti a súčasnosti dejín umenia (jaskynné maľby, Egypt, Cy Twombly, Igor Kalný...)
18.10. – BODKA, ŠKVRNA, FĽAK objavovanie významu bodky, škvrny a fľaku vo výtvarnom umení (William Turner, impresionizmus, Helen Frankenthaler, abstraktný expresionizmus...)
29.11. FARBA význam farby a farebnosti v umeleckom diele; čo je farba? aké sú farby? (fauvizmus, Henri Matisse, Color field painting...)
13.12.TVAR ako na nás vplývajú tvary, čo všetko sa dá vyjadriť prostredníctvom tvarov (Auguste Rodin, Alberto Giaco-
metti, Eva Hesse, Mária Bartuszová, Juraj Bartusz...)

16:00

Minimálny počet účastníkov je 5. Vstup zdarma.