Viac spolu

Projekt Viac spolu ponúka možnosť 3 generáciam stráviť viac času spolu hodnotne. Ponúka možnosť spolu tvoriť a vzdelávať sa v tesnej blízkosti výtvarného umenia.