Ateliér textilu VŠVU

Názov výstavy: Textil v priestore

Miesto konania: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Björnsonova 1, Nové Zámky

Kurátor výstavy: Martina Bábinová

Vernisáž: 27.6.2019 o 17:00 hod.

Trvanie výstavy: 27.6.2019 – 31.8.2019

 

Galéria aj v tomto roku nadväzuje na koncept prezentácie diel študentov vysokých škôl, ktorý sa stáva pravidelnou súčasťou výstavného programu a prináša pohľad na aktuálne trendy vo sfére mladej generácie výtvarníkov.

Aktuálna výstava predstaví práce študentov a absolventov Ateliéru textilnej tvorby v priestore, jedného z troch ateliérov Katedry textilnej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Cieľom je priblížiť profil ateliéru, ktorý od roku 2009 vedie textilná výtvarníčka doc. MA Blanka Cepková. Koncepcia ateliéru je zameraná na voľnú tvorbu v textilnom médiu, ktoré svojou rozmanitosťou poskytuje široké uplatnenie a otvára dvere rôznym tvorivým prístupom. Predstavený výber zo študentských semestrálnych a záverečných prác z rokov 2012 – 2019 reflektuje súčasné tendencie v textilnej tvorbe.