Ďakujeme za pomoc

Chod galérie so všetkým, čo k tomu patrí, si nemožno predstaviť bez pomoci a podpory ďalších verejných inštitúcií. Naša vďaka za pomoc a spoluprácu patrí nasledovným ustanovizniam...

FOND NA PODPORU UMENIA
Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
Nitriansky samosprávny kraj je jeden z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska. Je krajom s bohatou históriou,množstvom termálnych prameňov a kvalitnými odrodami vína. Patrí k najteplejším oblastiam a najproduktívnejším poľnohospodárskym centrám Slovenskej republiky. Na čele kraja stojí predseda kraja, zastupiteľstvo kraja tvorí 54 poslancov. Člení sa na 7 okresov: Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce.

MINISTERSTVO KULÚRY SR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky.

MESTO NOVÉ ZÁMKY
Dejiny Nových Zámkov sa často spájajú s obdobím stredoveku, kedy sa na území dnešných Nových Zámkov nachádzali štyri stredoveké dediny - Nyárhíd, Gúg, Györök a Lék. Za samotný vznik Nových Zámkov odborná literatúra pokladá výstavbu prvej novozámockej pevnosti na ľavom brehu rieky Nitry v roku 1545. Prvú novozámockú pevnosť dal vybudovať ostrihomský arcibiskup Pavol Várday, aby po obsadení Ostrihomu Osmanmi ochránil územia patriace k Ostrihomskému arcibiskupstvu.