Stanislav Diviš - 6. 12. 2018 – 19. 1. 2019

Jozef Jankovič - VASKOR

TRANSART´30

Stiller-Luzsicza Ágnes - 2018 6. 28. – 2018 9. 1.

Táňa Hojčová -

Dušan Kállay műterme - 2018 3. 22. – 2018 5. 12.

Talianska grafika II.

Študentské roky Ernesta Zmetáka

Marián Mudroch

Ateliér textilu VŠVU

Olasz grafika

Milan Bočkay — Ruka majstra a iné obrazy

Lucia Dovičáková — Byť ženou je...

Pertu No.12

Rastislav Podoba — Field Trip

Miriama Schniererová - Shadows of light

Kassák Lajos – Re/konstrukció

Z DEPOZITÁRA. ZO ZBIERKY STARÉHO EURÓPSKEHO UMENIA Z DARU DANICE A ERNESTA ZMETÁKOVCOV

OTIS LAUBERT – VOĽNÝM KROKOM KUMŠTOM

Jana Machatová & Peter Machata Súkromné expedície

IMRE BUKTA – JA A DEDINA

SOCIÁLNA JEDNOT(K)A

Robo Kočan – Príbehy

IGOR MINÁRIK – NEKONEČNÁ ÚPLNOSŤ

JARMILA MITRÍKOVÁ A DÁVID DEMJANOVIČ - NOVÍ BOHOVIA

Andrej Lauro - Metamorfózy krajiny

KATI DECSI – „Pokiaľ sme“

GÉZA KUKÁN – NA DRUHEJ STRANE

Maroš Rovňák: Neverím

PERTU NO 11 – Milan Dobeš – János Fajó

Igor Grossmann Okamihy všedné i sviatočné

Blažej Baláž: Private/Public

Veronika Rónaiová – László Győrffy: Trójsky kôň

Juraj Kollár Reportovaná maľba

Andrej Lauro SIBYLY A SVÄTICE

Jozef Kliský Reč sochy

MIRO NICZ CLOSED REALITY

Vilmos Aba-Novák

Ivona Žirková - A részlettől

Daniel Szalai – Identikit

Ladislav Čarný: Akt pocty aktu

Majstri grafiky 15.~17.storočia

Ernest Zmeták - Monumentálna tvorba

Pavol Breier – Fényképek