ČÍSLO ZMLUVY NÁZOV ZMLUVY OBNOS DOKLADU ZMLUVNÁ STRANA PODPÍSANÉ ZVEREJNENÉ PLATNÉ
18-132-00211 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Nové Mesto 07/03/2018 08/03/2018 08/03/2018
18- 531-01996 Pénzszolgáltatási szerződés 2500,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018
18-531-02035 Pénzszolgáltatási szerződés 3000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018
18-531-01999 Pénzszolgáltatási szerződés 2500,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018
18-531-02011 Pénzszolgáltatási szerződés 5000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava-Staré Mesto 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018
18-531-02006 Pénzszolgáltatási szerződés 2000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018
100/2018 mű elkészítésére vonatkozó szerződés 121,50€ Mgr. art. Eva Blaškovičová, Pri Zúgove 34, 940 01 Nové Zámky 17/05/2018 20/05/2018 20/05/2018
101/2018 mű elkészítésére vonatkozó szerződés 121,50 € Mgr. art. Katalin Madarász Decsi, Cisárska Bašta 16, 940 01 Nové Zámky 17/06/2018 18/05/2018 18/05/2018
102/2018 Szolgáltatási szerződés 38,-€ Mgr. Peter Paška, Cyrilometódska 5796/25,m 940 02 Nové Zámky 01/06/2018 03/06/2018 03/06/2018
18 - 541 - 02887 Pénzszolgáltatási szerződés 2000,-€ Fond na podporu umrnia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 06/06/2018 07/06/2018 07/06/2018
18 - 541 - 02889 Pénzszolgáltatási szerződés 3000,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 06/06/2018 07/06/2018 07/06/2018
18 - 532 - 04619 Pénzszolgáltatási szerződés 3 040,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 26/06/2018 24/07/2018 26/06/2018
18 - 532 - 04628 Pénzszolgáltatási szerződés 3 800,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 26/06/2018 24/07/2018 26/06/2018
18 - 532 - 04623 Pénzszolgáltatási szerződés 2 850,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 26/06/2018 24/07/2018 26/06/2018
18 - 532 - 04627 Pénzszolgáltatási szerződés 3 800,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré - Mesto 26/06/2018 24/07/2018 26/06/2018
18 - 532 - 04626 Pénzszolgáltatási szerződés 6 175,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré - Mesto 26/06/2018 24/07/2018 26/06/2018
0518_75 Zmluva o poskytnutí grantu 700,- € Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava 14/06/2018 24/07/2018 14/06/2018
Kollektív szerződés Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Björnsonová 1, 940 56 Nové Zámky 01/01/2018 31/01/2018 01/01/2018
1/2018 Kölcsönzési szerződés 0,-€ Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad 12/04/2018 11/07/2018 11/07/2018
3/2018 Kölcsönzési szerződés 0,-€ Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava 02/08/2018 17/08/2018 17/08/2018
VP/18/33022/001 Hromadná licenčná zmluva 0,- € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 11/09/2018 17/09/2018 11/09/2018 - 17/09/2018