Podpora FPU 2017

Fond pre podporu umenia v kalendárnom roku 2017 finančne podporil nasledovné projekty Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (pre bližšie informácie o projektoch kliknite na link):

• Galéria plná hudby — podpora vo výške 3000 €
• Milan Bočkay — podpora vo výške 2000 €
• Pertu No 12 — podpora vo výške 4000 €
• Lajos Kassák Re/konštrukcia — podpora vo výške 2900 €
• Rastislav Podoba — podpora vo výške 1800 €
• Shadows of light — podpora vo výške 1500 €
• Lucia Dovičáková – Byť ženou je... — podpora vo výške 2000 €
• Reštaurovanie grafiky a kresby — podpora vo výške 2950 €
• Reštaurovanie historického nábytku — podpora vo výške 7000 €
• Ochrana zbierkových fondov: klimatizácia — 
podpora vo výške 18000 €
• Akvizície za rok 2017 (9000 + 1000 + 2905 + 2850 + 1000) — 
podpora vo výške 16755 €

Podpora FPU spolu — 61 905 €

ĎAKUJEME!