Podpora FPU v roku 2020

Fond na podporu umenia v kalendárnom roku 2020 finančne podporil nasledovné projekty Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (pre bližšie informácie o projektoch kliknite na link):

The Happy Girl. The Unhappy Girlpodpora vo výške 3000 €

Edukačné programy k Stálej expozícii umenia 16.- 20.stor. - podpora vo výške 2000 €

Jiří Surůvka - Artkiosk - podpora vo výške 2000 €

László Fehér - podpora vo výške 3500 €

Akvizície 2020podpora vo výške 20 670 €