Stanislav Diviš - 6. 12. 2018 – 19. 1. 2019

Jozef Jankovič - 25. 10. 2018 – 1. 12. 2018

TRANSART´30

Ágnes Stiller-Luzsicza - 28. 6. 2018 – 1. 9. 2018

Táňa Hojčová - Svetelné minúty

Ateliér Dušana Kállaya - 22. 3. 2018 – 12. 5. 2018

Talianska grafika II.

Študentské roky Ernesta Zmetáka

Marián Mudroch

Talianska grafika (EN)

Milan Bočkay — Ruka majstra a iné obrazy

Lucia Dovičáková — To be a woman is...

Pertu No.12

Rastislav Podoba — Field Trip

Miriama Schniererová - Shadows of light

Lajos Kassák – Re/konštrukcia

Z DEPOZITÁRA. ZO ZBIERKY STARÉHO EURÓPSKEHO UMENIA Z DARU DANICE A ERNESTA ZMETÁKOVCOV

OTIS LAUBERT – VOĽNÝM KROKOM KUMŠTOM

Jana Machatová & Peter Machata Súkromné expedície

IMRE BUKTA – JA A DEDINA

SOCIÁLNA JEDNOT(K)A

Robo Kočan – Príbehy

IGOR MINÁRIK – NEKONEČNÁ ÚPLNOSŤ

JARMILA MITRÍKOVÁ A DÁVID DEMJANOVIČ - NOVÍ BOHOVIA

Andrej Lauro - Metamorfózy krajiny

KATI DECSI – „Pokiaľ sme“

GÉZA KUKÁN – NA DRUHEJ STRANE

Maroš Rovňák: Neverím

PERTU NO 11 – Milan Dobeš – János Fajó

Igor Grossmann Okamihy všedné i sviatočné

Blažej Baláž: Private/Public

Veronika Rónaiová – László Győrffy: Trójsky kôň

Juraj Kollár Reportovaná maľba

Andrej Lauro SIBYLY A SVÄTICE

Jozef Kliský Speech of statue

MIRO NICZ CLOSED REALITY

Vilmos Aba-Novák

Ivona Žirková - Od detailu

Daniel Szalai – Identikit

Ladislav Čarný: Akt pocty aktu

Graphics Masters in the 15th~17th century

Ernest Zmeták - Monumentálna tvorba

Pavol Breier – Fotografie