ČÍSLO ZMLUVY NÁZOV ZMLUVY OBNOS DOKLADU ZMLUVNÁ STRANA PODPÍSANÉ ZVEREJNENÉ PLATNÉ
32/2019 Zmluva o dielo 165,-€ Juraj Kassa, Bernolákovo námestie 1/1, 94001 Nové Zámky 14/01/2019 21/01/2019 21/01/2019
54/2019 Kolektívna zmluva na rok 2019 0,- € Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Björnsonová 1, 941 56 Nové Zámky 13/02/2019 19/02/2019 13/02/2019
1/2019 Zmluva o výpožičke 0,-€ Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava 21/02/2019 22/02/2019 21/02/2019
21-006/2019 Zmluva o prevode správy majetku 0 € Stredná zdravotnícka škola-Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky 31/01/2019 21/03/2019 31/01/2019
84/2019 Zmluva o dielo 180,- € Mgr.Dávid Maťo, Michal nad Žitavou, č. 96, PSČ 941 62 15/02/2019 21/03/2019 15/02/2019
19-133-00083 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 22/02/2019 28/03/2019 22/02/2019
19 - 531 - 01922 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava - Staré Mesto 21/04/2019 23/04/2019 21/04/2019
19-531-01928 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000, - € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 21/03/2019 23/04/2019 21/03/2019
2/2019 Zmluva o výpožičke výtvarných diel 0,-€ Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica 17/04/2019 23/04/2019 17/04/2019
3/2019 Zmluva o výpožičke výtvarných diel 0,- € Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica 17/04/2019 23/04/2019 17/04/2019