ČÍSLO ZMLUVY NÁZOV ZMLUVY OBNOS DOKLADU ZMLUVNÁ STRANA PODPÍSANÉ ZVEREJNENÉ PLATNÉ
18-132-00211 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Nové Mesto 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018
18- 531-01996 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2500,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018
18-531-02035 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018
18-531-01999 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2500,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018
18-531-02011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 5000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava-Staré Mesto 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018
18-531-02006 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018
100/2018 Zmluva o dielo 100/2018 121,50€ Mgr. art. Eva Blaškovičová, Pri Zúgove 34, 940 01 Nové Zámky 17/05/2018 17/06/2018 17/05/2018
101/2018 Zmluva o dielo 101/2018 121,50 € Mgr. art. Katalin Madarász Decsi, Cisárska Bašta 16, 940 01 Nové Zámky 17/06/2018 17/05/2018 17/05/2018
102/2018 Zmluva o poskytovaní služieb 38,-€ Mgr. Peter Paška, Cyrilometódska 5796/25,m 940 02 Nové Zámky 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018